1.00 RUB
=
1.735512 ALL
1.00 RUB = 1.73551191516 ALL
1.00 ALL = 0.576198867473 RUB
  |  
  |  

RUB ALL Historical Rate | Russian Ruble to Albanian Lek Conversion/Exchange History

Russian Ruble - Albanian Lek History
1.00 RUB = 1.7355 ALL
*
09:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7400 ALL
*
08:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7369 ALL
*
07:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7261 ALL
*
06:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7254 ALL
*
05:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7268 ALL
*
04:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7334 ALL
*
03:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7300 ALL
*
02:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7281 ALL
*
01:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7226 ALL
*
00:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7219 ALL
*
23:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7180 ALL
*
22:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7240 ALL
*
21:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7191 ALL
*
20:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7188 ALL
*
19:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7213 ALL
*
18:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7263 ALL
*
17:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7216 ALL
*
16:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7192 ALL
*
15:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7264 ALL
*
14:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7263 ALL
*
13:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7295 ALL
*
12:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7262 ALL
*
11:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7367 ALL
*
10:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7424 ALL
*
09:00 - FEB 24, 2020
Albanian Lek - Russian Ruble History
1.00 ALL = 0.5762 RUB
*
09:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5747 RUB
*
08:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5758 RUB
*
07:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5793 RUB
*
06:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5796 RUB
*
05:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5791 RUB
*
04:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5769 RUB
*
03:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5780 RUB
*
02:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5787 RUB
*
01:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5805 RUB
*
00:00 - FEB 25, 2020
1.00 ALL = 0.5807 RUB
*
23:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5821 RUB
*
22:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5801 RUB
*
21:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5817 RUB
*
20:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5818 RUB
*
19:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5809 RUB
*
18:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5793 RUB
*
17:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5809 RUB
*
16:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5817 RUB
*
15:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5793 RUB
*
14:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5793 RUB
*
13:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5782 RUB
*
12:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5793 RUB
*
11:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5758 RUB
*
10:00 - FEB 24, 2020
1.00 ALL = 0.5739 RUB
*
09:00 - FEB 24, 2020
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises