1.00 RUB
=
1.721859 ALL
1.00 RUB = 1.72185894778 ALL
1.00 ALL = 0.580767664675 RUB
  |  
  |  

RUB ALL Performance | Russian Ruble to Albanian Lek Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Albanian Lek Performance
1.00 RUB = 1.7219 ALL
0.455 %
07:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7189 ALL
0.277 %
06:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7232 ALL
0.534 %
05:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7264 ALL
0.719 %
04:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7248 ALL
0.623 %
03:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7277 ALL
0.792 %
02:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7236 ALL
0.556 %
01:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7252 ALL
0.649 %
00:00 - SEP 17, 2019
1.00 RUB = 1.7174 ALL
0.190 %
23:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7207 ALL
0.385 %
22:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7212 ALL
0.414 %
21:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7263 ALL
0.714 %
20:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7236 ALL
0.556 %
19:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7228 ALL
0.509 %
18:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7220 ALL
0.463 %
17:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7197 ALL
0.327 %
16:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7151 ALL
0.061 %
15:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7181 ALL
0.234 %
14:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7140 ALL
0.006 %
13:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7118 ALL
0.132 %
12:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7137 ALL
0.023 %
11:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7179 ALL
0.222 %
10:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7171 ALL
0.174 %
09:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7140 ALL
0.005 %
08:00 - SEP 16, 2019
1.00 RUB = 1.7141 ALL
 
07:00 - SEP 16, 2019
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 1.7201 ALL
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 1.7277 ALL
SEP 17, 2019 @02:00: Highest
1.00 RUB = 1.7118 ALL
SEP 16, 2019 @12:00: Lowest
 
1.00 RUB = 1.7219 ALL
SEP 17, 2019 @07:00
1.00 RUB = 1.7141 ALL
SEP 16, 2019 @07:00
0.0078 ALL   (0.45 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises