1.00 RUB
=
1.735512 ALL
1.00 RUB = 1.73551191516 ALL
1.00 ALL = 0.576198867473 RUB
  |  
  |  

RUB ALL Performance | Russian Ruble to Albanian Lek Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Albanian Lek Performance
1.00 RUB = 1.7355 ALL
0.396 %
09:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7400 ALL
0.140 %
08:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7369 ALL
0.318 %
07:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7261 ALL
0.937 %
06:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7254 ALL
0.975 %
05:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7268 ALL
0.894 %
04:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7334 ALL
0.514 %
03:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7300 ALL
0.710 %
02:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7281 ALL
0.822 %
01:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7226 ALL
1.136 %
00:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 1.7219 ALL
1.175 %
23:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7180 ALL
1.400 %
22:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7240 ALL
1.058 %
21:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7191 ALL
1.340 %
20:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7188 ALL
1.357 %
19:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7213 ALL
1.210 %
18:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7263 ALL
0.926 %
17:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7216 ALL
1.194 %
16:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7192 ALL
1.329 %
15:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7264 ALL
0.920 %
14:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7263 ALL
0.926 %
13:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7295 ALL
0.740 %
12:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7262 ALL
0.932 %
11:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7367 ALL
0.330 %
10:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 1.7424 ALL
 
09:00 - FEB 24, 2020
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 1.7273 ALL
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 1.7424 ALL
FEB 24, 2020 @09:00: Highest
1.00 RUB = 1.7180 ALL
FEB 24, 2020 @22:00: Lowest
 
1.00 RUB = 1.7355 ALL
FEB 25, 2020 @09:00
1.00 RUB = 1.7424 ALL
FEB 24, 2020 @09:00
0.0068 ALL   (0.39 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises