1.00 RUB
=
26.77492 CDF
1.00 RUB = 26.7749197309 CDF
1.00 CDF = 0.0373483846096 RUB
  |  
  |  

RUB CDF Performance | Russian Ruble to Congolese Franc Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Congolese Franc Performance
1.00 RUB = 26.7749 CDF
0.726 %
22:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.6705 CDF
0.333 %
21:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.7524 CDF
0.641 %
20:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.7410 CDF
0.598 %
19:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.6784 CDF
0.363 %
18:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.6896 CDF
0.405 %
17:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.5495 CDF
0.122 %
16:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.5843 CDF
0.009 %
15:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.5722 CDF
0.037 %
14:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4669 CDF
0.433 %
13:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4157 CDF
0.626 %
12:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.3745 CDF
0.781 %
11:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.3479 CDF
0.881 %
10:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4290 CDF
0.576 %
09:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.5255 CDF
0.213 %
08:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4909 CDF
0.343 %
07:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4820 CDF
0.376 %
06:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4949 CDF
0.328 %
05:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4891 CDF
0.350 %
04:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4620 CDF
0.452 %
03:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4107 CDF
0.644 %
02:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4112 CDF
0.643 %
01:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.4310 CDF
0.568 %
00:00 - AUG 13, 2020
1.00 RUB = 26.5426 CDF
0.148 %
23:00 - AUG 12, 2020
1.00 RUB = 26.5820 CDF
 
22:00 - AUG 12, 2020
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 26.5348 CDF
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 26.7749 CDF
AUG 13, 2020 @22:00: Highest
1.00 RUB = 26.3479 CDF
AUG 13, 2020 @10:00: Lowest
 
1.00 RUB = 26.7749 CDF
AUG 13, 2020 @22:00
1.00 RUB = 26.5820 CDF
AUG 12, 2020 @22:00
0.1929 CDF   (0.73 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises