1.00 RUB
=
26.06105 CDF
1.00 RUB = 26.06104715 CDF
1.00 CDF = 0.0383714435665 RUB
  |  
  |  

RUB CDF Performance | Russian Ruble to Congolese Franc Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Congolese Franc Performance
1.00 RUB = 26.0611 CDF
0.228 %
03:00 - NOV 18, 2019
1.00 RUB = 26.0277 CDF
0.100 %
02:00 - NOV 18, 2019
1.00 RUB = 26.0108 CDF
0.035 %
01:00 - NOV 18, 2019
1.00 RUB = 26.1216 CDF
0.461 %
00:00 - NOV 18, 2019
1.00 RUB = 26.1072 CDF
0.405 %
23:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0546 CDF
0.203 %
22:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0437 CDF
0.161 %
21:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0239 CDF
0.085 %
20:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0874 CDF
0.329 %
19:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0060 CDF
0.016 %
18:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0166 CDF
0.057 %
17:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0538 CDF
0.200 %
16:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.1086 CDF
0.411 %
15:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0591 CDF
0.220 %
14:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0747 CDF
0.280 %
13:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.1193 CDF
0.452 %
12:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0765 CDF
0.287 %
11:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0930 CDF
0.351 %
10:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.1078 CDF
0.408 %
09:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0395 CDF
0.145 %
08:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0432 CDF
0.159 %
07:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0932 CDF
0.352 %
06:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0098 CDF
0.031 %
05:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0351 CDF
0.128 %
04:00 - NOV 17, 2019
1.00 RUB = 26.0018 CDF
 
03:00 - NOV 17, 2019
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 26.0590 CDF
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 26.1216 CDF
NOV 18, 2019 @00:00: Highest
1.00 RUB = 26.0018 CDF
NOV 17, 2019 @03:00: Lowest
 
1.00 RUB = 26.0611 CDF
NOV 18, 2019 @03:00
1.00 RUB = 26.0018 CDF
NOV 17, 2019 @03:00
0.0593 CDF   (0.23 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises