1.00 RUB
=
0.1268128 SBD
1.00 RUB = 0.126812842206 SBD
1.00 SBD = 7.88563668007 RUB
  |  
  |  

RUB SBD Performance | Russian Ruble to Solomon Islander Dollar Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Solomon Islander Dollar Performance
1.00 RUB = 0.1268 SBD
0.396 %
11:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1263 SBD
0.038 %
10:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1273 SBD
0.809 %
09:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1278 SBD
1.155 %
08:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1272 SBD
0.748 %
07:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1268 SBD
0.359 %
06:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1267 SBD
0.317 %
05:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1268 SBD
0.430 %
04:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1269 SBD
0.504 %
03:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1266 SBD
0.223 %
02:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1270 SBD
0.543 %
01:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1264 SBD
0.104 %
00:00 - FEB 25, 2020
1.00 RUB = 0.1261 SBD
0.147 %
23:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1264 SBD
0.113 %
22:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1267 SBD
0.308 %
21:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1265 SBD
0.178 %
20:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1265 SBD
0.183 %
19:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1262 SBD
0.092 %
18:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1262 SBD
0.051 %
17:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1259 SBD
0.294 %
16:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1256 SBD
0.546 %
15:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1262 SBD
0.060 %
14:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1264 SBD
0.082 %
13:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1263 SBD
0.029 %
12:00 - FEB 24, 2020
1.00 RUB = 0.1263 SBD
 
11:00 - FEB 24, 2020
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 0.1266 SBD
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 0.1278 SBD
FEB 25, 2020 @08:00: Highest
1.00 RUB = 0.1256 SBD
FEB 24, 2020 @15:00: Lowest
 
1.00 RUB = 0.1268 SBD
FEB 25, 2020 @11:00
1.00 RUB = 0.1263 SBD
FEB 24, 2020 @11:00
0.0005 SBD   (0.41 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises