1.00 RUB
=
0.132038 SBD
1.00 RUB = 0.132037951951 SBD
1.00 SBD = 7.57358005955 RUB
  |  
  |  

RUB SBD Performance | Russian Ruble to Solomon Islander Dollar Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Solomon Islander Dollar Performance
1.00 RUB = 0.1320 SBD
 
09:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1323 SBD
0.240 %
08:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1321 SBD
0.046 %
07:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1325 SBD
0.397 %
06:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1323 SBD
0.230 %
05:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1318 SBD
0.141 %
04:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1322 SBD
0.133 %
03:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1323 SBD
0.227 %
02:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1323 SBD
0.212 %
01:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1322 SBD
0.150 %
00:00 - DEC 16, 2019
1.00 RUB = 0.1320 SBD
0.016 %
23:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1321 SBD
0.045 %
22:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1321 SBD
0.081 %
21:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1322 SBD
0.122 %
20:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1322 SBD
0.119 %
19:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1321 SBD
0.107 %
18:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1320 SBD
0.014 %
17:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1318 SBD
0.132 %
16:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1321 SBD
0.076 %
15:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1320 SBD
0.033 %
14:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1322 SBD
0.133 %
13:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1320 SBD
0.026 %
12:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1321 SBD
0.078 %
11:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1323 SBD
0.194 %
10:00 - DEC 15, 2019
1.00 RUB = 0.1320 SBD
 
09:00 - DEC 15, 2019
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 0.1321 SBD
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 0.1325 SBD
DEC 16, 2019 @06:00: Highest
1.00 RUB = 0.1318 SBD
DEC 16, 2019 @04:00: Lowest
 
1.00 RUB = 0.1320 SBD
DEC 16, 2019 @09:00
1.00 RUB = 0.1320 SBD
DEC 15, 2019 @09:00
1.0E- SBD   (0.03 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises