1.00 RUB
=
0.1296756 SBD
1.00 RUB = 0.129675587847 SBD
1.00 SBD = 7.71155170069 RUB
  |  
  |  

RUB SBD Performance | Russian Ruble to Solomon Islander Dollar Conversion/Exchange Performance

Russian Ruble - Solomon Islander Dollar Performance
1.00 RUB = 0.1297 SBD
0.077 %
10:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1294 SBD
0.158 %
09:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1298 SBD
0.165 %
08:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1292 SBD
0.301 %
07:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1290 SBD
0.432 %
06:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1290 SBD
0.491 %
05:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1290 SBD
0.462 %
04:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1293 SBD
0.247 %
03:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1292 SBD
0.342 %
02:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1289 SBD
0.540 %
01:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1293 SBD
0.232 %
00:00 - OCT 18, 2019
1.00 RUB = 0.1294 SBD
0.154 %
23:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1292 SBD
0.296 %
22:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1293 SBD
0.203 %
21:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1294 SBD
0.158 %
20:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1291 SBD
0.420 %
19:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1293 SBD
0.211 %
18:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1292 SBD
0.276 %
17:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1294 SBD
0.160 %
16:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1295 SBD
0.096 %
15:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1300 SBD
0.308 %
14:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1300 SBD
0.328 %
13:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1298 SBD
0.130 %
12:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1296 SBD
0.017 %
11:00 - OCT 17, 2019
1.00 RUB = 0.1296 SBD
 
10:00 - OCT 17, 2019
Conversion/Exchange Rate Performance
1.00 RUB = 0.1294 SBD
Average Exchange Rate
 
1.00 RUB = 0.1300 SBD
OCT 17, 2019 @13:00: Highest
1.00 RUB = 0.1289 SBD
OCT 18, 2019 @01:00: Lowest
 
1.00 RUB = 0.1297 SBD
OCT 18, 2019 @10:00
1.00 RUB = 0.1296 SBD
OCT 17, 2019 @10:00
1.0E- SBD   (0.03 %)
24 Hours difference
HIमुद्रा परिवर्तकRUконвертер валютESConversor de divisasZH汉语/漢語 / 中文FRConvertisseur de devises